Signat el contracte d'obres de Can Vilanova

Última revisió 06-03-2014 11:55
06/03/2014

El dilluns 3 de març es va signar el contracte entre l’Ajuntament i l’empresa SERXAR SA per tal que aquesta executi les obres de millora de la urbanització a la zona de Can Vilanova.

En primer lloc es procedirà a la tala dels arbres que actualment malmeten el paviment, els que envaeixen més les voreres i aquells que es troben sota la línia elèctrica. Les columnes d’enllumenat i els punts de llum seran substituïts, col·locant un model que s’adapti més amb la instal·lació existent.

Signatura obres Can Vilanova
Signatura obres Can Vilanova