Reparacions de desperfectes causats per les pluges

Última revisió 10-12-2018 09:32
18/12/2018

Degut als aiguats de mitjans d’octubre, alguns trams inundables del camí fluvial del Congost entre la Garriga i el Figaró s’han vist afectats. A principis de novembre van començar els treballs de reparació més urgents: s’han arreglat el gual de mig camí i els seus accessos, s’han retirat tots els arbres tombats i s’ha reparat i consolidat el tram inundable  de can Palau, amb la plantació d’estaca viva de salze arbustiu.

També s’han efectuat altres treballs de millora, com ara la retirada de petits abocaments, o la desbrossada selectiva de plantacions i rebrots de pollancre per afavorir-ne el creixement vertical i el seu valor paisatgístic. També es duen a terme la reparació d’algunes tanques i la retirada d’alguns arbres morts de la llera i el marge del camí.

La riuada del passat 14 d’octubre del riu Congost també va provocar desperfectes a l’escullera just al peu de l’assut de Can Noguera. En aquest punt, el salt d’aigua provocat per l’assut, genera unes turbulències importants que fan que els esforços als quals està sotmès el talús siguin diferents als esperables. Per això, també s’ha procedit a la reparació d’aquesta escullera.

Camí fluvial
Camí fluvial