Pressupostos amb perspectiva de gènere

Última revisió 30-01-2020 14:33
30/01/2020

La formació del personal és clau per assegurar l’èxit d’un projecte pilot per la igualtat.

L’Ajuntament de la Garriga, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està fent una prova pilot per implementar pressupostos amb perspectiva de gènere. El projecte, que es desenvoluparà al llarg de la legislatura, contempla la capacitació de tot el personal tècnic implicat en el procés.

La primera formació la van rebre les àrees d’Intervenció i d’Igualtat, i el mes de desembre es va fer una reunió de treball amb les àrees de Patrimoni, Joventut i Cultura, que seran les primeres a elaborar un informe d’impacte dels seus programes. Aquests informes analitzaran la incidència de rols i estereotips, l’accés als recursos per part de les dones, la representació de les dones, la reducció de les violències masclistes, la divisió sexual del treball i la feminització de la pobresa. És previst que la resta d’àrees de l’Ajuntament s’incorporin, gradualment, a l’anàlisi de les seves actuacions.  

Els pressupostos amb perspectiva de gènere són una eina imprescindible per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes, ja que permeten visibilitzar les desigualtats existents, i alhora comprometen els recursos necessaris per a la seva eliminació. Són, a més, un compromís polític amb les polítiques d’igualtat de gènere.

Pressupostos amb perspectiva de gènere
Pressupostos amb perspectiva de gènere