Obres al talús dels Pinetons

Última revisió 30-06-2017 11:22
13/04/2017

A principis de mes passat es van iniciar les obres de consolidació del talús del Congost al seu pas pels Pinetons.

Els treballs serviran per estabilitzar el marge dret del riu a aquesta zona, tot protegint-lo i consolidant-lo.

El projecte avança tal i com estava previst i duraran fins a finals d'aquest mes.

Les obres al talús són una de les inversions previstes al pressupost de 2017 i tenen un cost estimat de 82.520,68 euros. 

Amb l’actuació també s’eliminaran les espècies al·lòctones invasores del tram, especialment la canya i la robínia, i es vetllarà per la integració paisatgística de la zona. Finalment, durant les obres també s’arranjarà la vorera existent.

Talús pinetons
Talús pinetons