Obligatorietat de censar els animals domèstics

Última revisió 27-02-2014 14:29
25/02/2014

Des de l'àrea de Salut es vol recordar que és obligació dels propietaris identificar amb microxip els animals de companyia (gossos i gats) i censar-los a l’Ajuntament. Només cal portar a l’Àrea de Salut la cartilla sanitària de l’animal i el DNI del propietari. 

És important microxipar i censar els animals ja que, en cas de pèrdua, es pot contactar amb el propietari ràpidament. El cens dels animals de companyia és gratuït al municipi de la Garriga.

Gossos
Gossos