Lluita coordinada contra la violència masclista

Última revisió 27-03-2018 11:41
27/03/2018

La Garriga compta, des del passat mes d’octubre, amb un “Protocol per a l’Abordatge de les Violències Masclistes de la Garriga”.  El document ha permès crear un marc bàsic per prevenir, detectar, atendre i recuperar les dones que pateixen aquest tipus de violència.

 

El protocol ha estat elaborat per una comissió tècnica, integrada per representants dels serveis socials bàsics, el CAP, l’Oficina d’atenció a la víctima de Mossos, la Policia Local, el Pla C-17 i l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament. Aquest treball en equip, ha permès, alhora, establir una xarxa d’actuació coordinada entre tots els agents implicats.

La redacció del protocol ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’entitat El Safareig.

El document, que es pot consultar al web municipal, es va presentar el dia 1 de desembre a la sala de Plens de l’Ajuntament.

protocol
protocol