Les propostes del pressupost participatiu 2018, en marxa

Última revisió 27-03-2018 11:37
28/03/2018

Ja s’estan treballant les sis propostes guanyadores del procés del pressupost participatiu. Al març s'han plantat els arbres per ombrejar els parcs infantils de la zona Caliues i la Sínia;  ja s’estan elaborant els plànols de la connexió de la Crta Nova amb C/Banys i s’està estudiant els elements a renovar a cada parc infantil. 

Pel que fa a la millora de la senyalització vial a l’entorn de les escoles, la Policia Local i l’Àrea de Via Pública estan avaluant quines són les necessitats concretes.

El proper 5 d’abril, a les 20h a la sala de plens, tindrà lloc una sessió informativa per explicar l’estat de les propostes guanyadores i les novetats per als pressupostos participatius (del pressupost municipal 2019).