La Garriga pagarà els tributs a l'Agència Tributària de Catalunya

Última revisió 02-10-2015 13:30
02/10/2015

L’Ajuntament de la Garriga pagarà els impostos estatals (IRPF i IVA) a través de l’Agència Tributària de Catalunya(ATC) per a l’exercici de la seva sobirania fiscal.

Els tributs que es pagaran a l’Agència Tributària de Catalunya fins ara es recaptaven directament per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

La sobirania fiscal consisteix en l’ingrés dels impostos que recapten els ens locals a l’ATC. Segons informa l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a Catalunya ja són 72 els ajuntaments que exerceixen la sobirania fiscal i 179 els que han aprovat mocions per fer-ho properament.

ATC
ATC