Informació de les sol·licituds a l'Ajuntament, les 24 h

Última revisió 27-03-2018 11:12
28/03/2018

Les persones interessades en obtenir informació de les seves sol·licituds a l’Ajuntament poden accedir a l’apartat de Carpeta Ciutadana.

Aquest canal de comunicació, situat al web municipal, és un servei en línia les 24 hores al dia, els 365 dies l'any. A més d’informació de les sol·licituds, també permet validar i autentificar documents digitals.

Per poder accedir a les consultes només cal tenir idCATmòbil o un certificat digital(DNIe, idCAT...).

En els propers mesos, a través de la carpeta ciutadana, es podrà consultar informació sobre els expedients oberts, el seu estat i les notificacions emeses per l'Ajuntament de la Garriga.

carpeta ciutadana
carpeta ciutadana