El Ple de maig tornarà a ser virtual

Última revisió 25-05-2020 13:46
25/05/2020

Es farà aquest dimecres 27 a les 18 h en format telemàtic i es podrà seguir en directe per Ràdio Silenci.

L'orde del dia del Ple municipal de maig serà aquesta:

 

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de la sessió 140 corresponent al ple ordinari de 29 d’abril de 2020.

Despatx d’ofici

 1. Donar compte de la baixa de 4 regidors del grup municipal de JUNTS per la Garriga i el seu passi a regidors no adscrits.
 2. Donar compte de  la modificació del grup municipal  Junts per la Garriga i de la seva portaveu.
 3. Donar compte de l'informe conjunt de secretaria i intervenció en relació a la modificació de l'aportació econòmica al Grup municipal Junts per la Garriga.
 4.  Donar compte de les resolucions d’alcaldia i acords de la JGL. 
 5. Donar compte de l’informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l’execució del pressupost del primer trimestre del 2020.
 6. Donar compte dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al MINHAP de la Morositat i Període Mitjà de Pagaments a proveïdors del primer trimestre del 2020.

Part resolutiva

 1. Aprovació de la modificació de la Comissió Informativa Única (Junta de portaveus).
 2. Aprovació de la modificació de la Comissió especial de comptes.
 3. Aprovació de la modificació dels representants dels grups municipals a diferents òrgans col·legiats i comissions polítiques.
 4. Aprovació la bestreta en concepte d'indemnització per la situació creada per l'estat d'alarma decretat com a conseqüència del COVID-19 a favor de la concessionària de l'escola bressol municipal. 
 5. Aprovació de la rectificació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
 6. Aprovació de l'addenda del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de la Garriga de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per l'exercici 2020.
 7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 2020/12 en la modalitat de suplements de crèdit.
 8. Aprovació de l’adhesió al manifest "Cooperació contra el Coronavirus" de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
 9. Aprovació de l’adhesió a la Declaració contra l’homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia del Dia Internacional contra l’lgbtifòbia (17 maig).

Informes d’alcaldia

Mocions

 1. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT,  per l'ampliació d'espais pels vianants i per la creació dels carrils bici provisionals com a estratègia de mobilitat en el post confinament de la Covid-19.

Precs i preguntes

 1. Precs i preguntes.

El Ple es farà dimecres 27 de maig.
El Ple es farà dimecres 27 de maig.