El Ple d'abril formalitzarà les vídeo-actes

Última revisió 14-03-2018 13:31
26/04/2017

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper dimecres 26 d’abril, s'obrirà amb la votació de l'acord sobre la formalització de les actes de ple amb vídeo-acta.

El Ple, que es pot seguir en directe per Ràdio Silenci i pel twitter amb l'etiqueta #plelagarriga a partir de les 19 hores, tindrà el següent o rdre del dia:

1. Acord sobre la formalització de les actes de ple amb vídeo-acta 
2. Aprovació de l’acta núm. 95 corresponent al ple ordinari de 29 de març de 2017 
3. Despatx d’ofici 
4. Aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de l’exercici 2017 
5. Aprovació inicial de la modificació de la RLT 
6. Aprovació de la rectificació anual de l’inventari a data 31/12/2016 
7. Aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Viles Termals de Catalunya 
8. Aprovació inicial de les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar les despeses del transport escolar als centres educatius i les AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu any 2017”. 
9. Modificacions pressupostàries, mitjançant suplements de crèdit i crèdit extraordinari 
10. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat generació de crèdits de l’OA de Mitjans de Comunicació 
11. Donar compte de la resolució d’Alcaldia-Presidència d’aprovació de la liquidació del pressupost 2016 
12. Informes de l’alcaldia 
13. Mocions 
14. Precs i Preguntes

Video acta la Garriga
Video acta la Garriga