El Consorci de Residus del Vallès Oriental ampliarà la seva planta de compostatge

Última revisió 29-04-2020 12:53
30/04/2020

L’Agència Catalana de Residus subvencionarà les millores, que dotaran la comarca d’una instal·lació de referència en el tractament de la fracció orgànica.

El Consorci de Residus del Vallès Oriental (CRVO), que gestiona els residus generats a la Garriga, rebrà 38 milions d’euros de l’Agència Catalana de Residus (ACR) per a les actuacions previstes en el projecte d’ampliació i millora de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge.

Amb aquest projecte, les instal·lacions del Vallès Oriental permetran:

  • Tractar la fracció orgànica en dues línies separades i amb processos adequats segons la seva qualitat, incorporant nous sistemes de pretractament, així com reformar els sistemes existents, minimitzant la generació de rebuig.
  • Incorporar un sistema d’assecatge tèrmic del rebuig, amb aprofitament energètic, reduint la generació i adequant-lo per a una valorització energètica posterior. 
  • Incorporar un procés d’higienització del digest que no sigui compostat in situ
  • Ampliar la capacitat de digestió anaeròbia i de cogeneració amb biogàs i incorporar un sistema d’enriquiment per a la conversió a biometà i preparació per a d’altres usos, com la injecció a la xarxa. 
  • Reorganitzar altres activitats i serveis existents a la parcel·la, incloent-hi la instal·lació de transferència, serveis generals i infraestructures de comunicació ambiental.

Segons el president del CRVO, Albert  Camps, es tracta d’un “un repte molt important per a la nostra comarca, que ens dotarà d’una instal·lació de referència pel que fa al tractament de la fracció orgànica i de les més grans de Catalunya”. Camps també destaca que les millores que s’incorporaran “permetran gestionar els residus orgànics d’una manera més sostenible i eficient, més enllaçada amb l’economia circular”.

D’aquesta manera, doncs, l’ampliació i millora de la planta de la comarca representa també una aposta pel que fa a la sostenibilitat: es reduirà el rebuig, es produirà més energia renovable i se n’obtindrà un compost de millor qualitat.

Durant els any 2020 i 2021 es treballarà en la redacció dels plecs tècnics i administratius així com en les contractacions, i es preveu que les obres comencin l’any 2022.

L'actual planta de compostatge.
L'actual planta de compostatge.