Creació d'una xarxa de calor a Can Noguera

Última revisió 01-08-2018 15:01
03/09/2018

En el mes de setembre arrencaran els treballs per a la instal·lació d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que servirà per climatitzar la zona esportiva de Can Noguera.

En concret, la xarxa escalfarà el pavelló, el camp de futbol i la piscina coberta. La instal·lació també servirà per proveir-los d’aigua calenta i substituirà les calderes actuals de gas. Tot i així, es mantindran les calderes de gas que restin en bones condicions com a suport al nou sistema.

Pavelló Can Noguera
Pavelló Can Noguera