Control de les plagues als plàtans no singulars

Última revisió 01-07-2014 12:47
30/06/2014

Durant la nit del 7 al 8 de juliol es realitzarà el control de les plagues dels plàtans que es troben al municipi fora del Passeig.

OBJECTE DEL TRACTAMENT: control d’Oïdi (fong) i Corythuca Ciliata (insecte, “tigre del plàtan”).
- DATA: Nit del 7 al 8 de juliol de 2014
- HORARI: 22 a 6 hores
- MATERIA ACTIVA: alfa cipermetrin 10 % i metil tiofanato 70%
- UBICACIÓ: Ctra. de Salamús, Ctra. de l’Ametlla, Ctra. de Vic i Carrer del Bosc


Els condicionants preventius per seguretat són els següents:

- No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.
- Eviteu el contacte amb les palmeres tractades durant les primeres 24 hores.
- Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïns propers que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

Per més informació podeu consultar les fitxes dels productes.

Fulla de plàtan amb plaga del tigre
Fulla de plàtan amb plaga del tigre