Contenidor per a xeringues a la deixalleria

Última revisió 24-12-2018 09:59
03/01/2019

La deixalleria de la Garriga disposa, des mitjans d’aquest mes de desembre, d’un contenidor específic homologat per dipositar-hi agulles, xeringues i altres objectes punxants provinents de tractaments sanitaris domiciliaris.

Cal recordar que cal dur aquests objectes en un recipient de plàstic rígid i estanc (com una ampolla d’aigua) i dipositar-los en el seu contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.

Agulles a la deixalleria
Agulles a la deixalleria