Millora del marge del Congost

Última revisió 28-06-2017 11:05
05/01/2017

Un projecte per arranjar el talús del riu Congost a l’alçada dels Pinetons permetrà, properament, millorar aquest tram del marge del riu. L’actuació es durà a terme al talús que hi ha just abans del pont de Moranta i comprendrà una longitud total de 45 metres.

L’arranjament servirà per estabilitzar el marge dret del riu a aquesta zona, protegint-lo i consolidant-lo. Se n’eliminaran les espècies al·lòctones invasores, especialment la canya i la robínia, es vetllarà per la integració paisatgística del tram i també s’arranjarà la vorera.

El projecte es va aprovar definitivament el 4 de novembre I es preveu que les obres s’adjudiquin al mes de febrer de 2017 i que tinguin una durada aproximada de dos mesos. El pressupost de l’actuació és de 109.783,98 euros.

tal·lús pinetons
tal·lús pinetons