Revegetació del riu

Última revisió 03-07-2017 11:52
30/12/2016

Ja han finalitzat els treballs de revegetació i control de plantes invasores en tres trams del marge esquerre del Congost, que van començar el passat mes de febrer. 

Durant aquests mesos s’ha millorat la diversitat vegetal al tram del pont de Can Jacob, incrementant-ne la diversitat d’espècies per millorar la qualitat ecològica i per a un major aprofitament pedagògic. 

També s’han eradicat espècies tòxiques invasores al tram del pont de Can Noguera, on s’han eliminat un centenar de rebrots de canya i catorze rebrots d’acàcia. 

Finalment, s’ha revegetat el talús a tram entre el pont de la Doma i el Centre de Visitants amb espècies de ribera a base d’espècies arbòries, arbustives i herbàcies.

riu congost
riu congost