Ple per aprovar els pressupostos 2017

Última revisió 14-03-2018 13:35
19/12/2016

El proper dimecres 21 de desembre a les 19 hores es farà el Ple municipal per aprovar els pressupostos pel 2017.

Durant la sessió es tractaran els següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta núm. 91 corresponent al ple ordinari de 23 de novembre de 2016
2. Despatx d’ofici
3. Aprovació del calendari de sessions plenàries per a l’exercici 2017
4. Aprovació de l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
5. Aprovació de l’expedient del pressupost municipal general corresponent a l’exercici 2017 i la plantilla de personal
6. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats
7. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
8. Aprovació expedient de modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari
9. Donar compte de la Informe d’Intervenció distribució relativa a l’aprovació distribució superàvit liquidació 2015
10. Informes de l’alcaldia
11. Mocions
12. Precs i Preguntes

Ple municipal
Ple municipal