Reunió de treball per elaborar el nou Pla Marc del C17

Última revisió 28-06-2017 11:39
31/10/2016

Tècnics i professionals implicats en el Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17 es van reunir a mitjans del mes d'octubre per començar a treballar en un nou Pla Marc del C17. 

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, aquests primeres sessions serviran per realitzar un procés de diagnosi de la realitat dels municipis i s'ha començat per conèixer la visió de tècnics i professionals.

Com que l’objectiu és saber què passa als diferents municipis per poder actuar amb eficàcia en relació al consum de drogues i la salut dels joves, també es realitzaran diverses actuacions, com ara enquestes als instituts o grups de debat.

El nou Pla Marc del C17 revertirà en una millora en la qualitat dels serveis que es presten.


 

Pla c17
Pla c17