Segueixen les obres del carrer Calàbria

Última revisió 28-06-2017 11:51
06/10/2016

Les obres de reurbanització del carrer Calàbria segueixen endavant. Aquestes últimes setmanes, els treballs es concentren en la fase 2 del projecte, que és la que va des de l’inici del carrer Calàbria fins al carrer de Sant Ramon.

En una 1a fase es va actuar al tram comprès entre el carrer Centre (alçada plaça de l’Església) fins al núm. 17 del carrer Calàbria; i la 3a i última afectarà el tros de vial que hi ha entre el carrer Sant Ramon i la carretera Nova.

En aquest 2n tram ja s’han soterrat les xarxes de serveis existents i s’han obert rases per a les canalitzacions a la vorera oest. Un cop finalitzats els treballs de pas de serveis, s’ha formigonat l’espai per permetre el pas de veïnat i comerciants i s’han iniciat les mateixes actuacions a la vorera est.

Altres tasques han consistit en la creació de diferents pous de la xarxa de subministrament d’aigua, així com d’embornals per dotar el vial d’una xarxa de drenatge adequada. També s’han fet cates per localitzar el traçat de les instal·lacions soterrades i poder crear una xarxa provisional d’abastament que eviti els talls de subministrament.

Cada dia es netegen els accessos i s’habiliten passos per a vianants degudament senyalitzats i delimitats amb tanques mòbils. També s’han habilitat accessos amb taulons a la zona on s’estan duent a terme els treballs i s’han col·locat rampes metàl·liques per accedir als garatges. Així mateix, la figura permanent d’un agent cívic ofereix assistència i informació a les persones que transiten per la zona.

obres carrer calàbria
obres carrer calàbria