Millora de l'ocupabilitat

Última revisió 28-06-2017 12:02
19/08/2016

Un grup de treball integrat per diverses àrees de l’Ajuntament ofereix formació a la població més desfavorida i amb risc d’exclusió del mercat de treball.

Després de mes de dos anys de funcionament, el projecte (Grup de Treball GT1) està plenament consolidat i s’ha integrat al circuit de les diferents mesures que es duen a terme en la lluita contra l’atur.

Des del 2013 s’han format més de 500 persones en les àrees de noves tecnologies, administració i tècniques de recerca activa de feina, amb un total de 540 hores de formació repartides en 47 accions formatives. 

Aquest setembre es planificaran noves accions en els àmbits de administració i gestió, noves tecnologies, alfabetització informàtica i l’àrea sociosanitària . Els cursos estan totalment subvencionats i per accedir-hi cal inscriure’s al Servei Local d’Ocupació i viure a la Garriga.

Ocupació la Garriga
Ocupació la Garriga