El Ple s'adherirà al Manifest del Dia de les Dones

Última revisió 14-03-2018 13:36
29/03/2016

El Ple del mes de març, que es farà dimecres 30 de març a les 19 h, s'adherirà al manifest del Dia de les Dones.

El text vol ser una oportunitat per reflexionar sobre la implementació de les polítiques de gènere en el territori en els últims anys i mostrar les fites aconseguides així com els reptes actuals des del món local.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, d’acta núm. 82 corresponent al ple ordinari de 24 de febrer de 2016
2. Despatx d’ofici
3. Aprovació de la pròrroga del conveni per a la gestió dels residus de paper i cartró d’origen comercial amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 2016
4. Derogació de l’ordenança general municipal G10 Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal•lacions , i l’Ordenança Municipal G17 reguladora dels establiments musicals i de restauració de pública concurrència
5. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
6. Rectificació de la doble immatriculació al registre de la Propietat dos de Granollers de la finca destinada a equipament docent a Can Noguera
7. Modificació del Reglament del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga.
8. Aprovació de l’acord de condicions dels empleats públics de l’ajuntament de la Garriga.
9. Aprovació expedient de modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari
10. Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini període 2017-2019
11. Donar compte de les resolució d’alcaldia de modificació de l’organització del govern municipal
12. Adhesió al Manifest Institucional del Dia Internacional de les Dones (8 de març)
13. Informes de l’alcaldia
14. Mocions.
15. Precs i Preguntes.

El Ple el podeu seguir en directe per Ràdio Silenci al 107.4 FM i pel twitter amb l'etiqueta #plelagarriga

Dia Dones Diputació
Dia Dones Diputació

Documents adjunts