Convocatòria d'ajuts de menjador escolar

Última revisió 29-04-2015 11:40
29/04/2015

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha convocat els ajuts de menjador escolar per al proper curs 2015 - 2016.

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts alumnes matriculats a un centre educatiu del Vallès Oriental públic o concertat, de qualsevol curs de segon cicle d’educació infantil i també dels ensenyaments obligatoris.

Poden sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels i les alumnes.

Els ajuts es poden sol·licitar fins al dia 29 de maig de 2015. No es podran recollir sol·licituds més tard d’aquest dia.

Els impresos per fer la sol·licitud estan disponibles a l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament. Podeu informar-vos dels ajuts i recollir l’imprès passant per l’Àrea, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i les tardes de dilluns i dimarts de 2/4 de 5 a les 7 (c/ Sant Francesc, 1. Tel.: 93 871 90 95)

Podeu imprimir l’imprès de sol·licitud a la documentació adjunta que acompanya aquesta notícia.

Consell Comarcal
Consell Comarcal