Ja es poden demanar els ajuts a l'IBI

Última revisió 03-11-2014 10:17
03/11/2014

Les famílies monoparentals i les persones vídues interessades a demanar les bonificacions de l'IBI ja poden sol·licitar-les.

Del 4 al 24 de novembre es poden dirigir a l’àrea de Acció Social (al carrer Sant Francesc 1-3 de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dimarts tarda de 16:30 a 19h).

L'import de la subvenció pot ser del 25% de l'import del rebut de l’IBI per les famílies monoparentals, tan propietàries com llogateres i del 50% si són persones vídues.

Diners
Diners